ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

Našim zákazníkům dodáváme komplexní a profesionální návrh včetně montáže a servisu elektrické požární signalizace – ESP moderními technologiemi. Dodávkou moderních technologií pro realizaci elektrické požární technologie se objekt či budova proměňuje v inteligentní budovu, která je schopná automaticky detekovat, signalizovat a reagovat na různé stavy, které ohrožují osoby na životech i majetky před vznikem požáru a jeho možným rozšířením. Díky tomuto protipožárnímu systému se snižuje riziko ohrožení rizika na životě osob a zničení materiálů. Elektrická požární signalizace též spolehlivě dokáže včas detekovat únik nebezpečných plynů pomocí speciálních čidel.


Návrh systému, projektová dokumentace, instalace a montáž, servis, revize a přihlášení systému dle platné legislativy je od nás samozřejmostí. Jsme držitelé platných certifikátů a koncesované licence, čímž je zajištěna legislativní podmínka pro výplaty pojistné částky v plné výši, v případech vzniku pojistné události, kdy dochází ke škodách na majetku.


Kde využít elektrickou požární signalizaci


Elektrický požární systém (EPS) se využívám především v lokalitách s výskytem většího počtů osob, například jako jsou průmyslové objekty, obchodní domy, nádraží, divadla, kina a velké firmy. Z hlediska bezpečnosti je samozřejmě doporučován v každém objektu, kde hrozí i malé riziko vzniku požáru.

Elektrická požární signalizace pro domácnosti

Instalace systému elektrické požární signalizace pro domácnosti se velmi vyplatí a to i z důvodů pro pojišťovny, které pojistné události i podle rozsahu zabezpečení vašeho objektu, domu či bytu.


Kde nesmí chybět elektrická požární signalizace

  • ve veřejných budovách, jako jsou nákupní či obchodní centra, divadla, kina, hotely, letiště, garáže
  • ve skladech, které skladují různé druhy hořlavin a hořlavé materiály
  • ve vojenských objektech
  • ve specifických budovách, ve kterých hrozí riziko veřejného ohrožení požárem nebo nebezpečnými plyny a nemožnost rychlé evakuace. Jedná se například o objekty typu metro a velmi vysoké budovy atd.
Komunikace systému elektrické požární signalizace


Elektronický požární systém elektrické požární signalizace je plně automatizovaný systém, který je propojen na požární ústřednu, ve které obsluha analyzuje a vyhodnocuje stav a v případě nutnosti aktivuje další bezpečnostní zařízení, kterými mohou být například hasicí zařízení, ale i výtahy pro evakuaci, protipožární dveře, automatické zpřístupnění únikového východu apod.


Samozřejmostí je, že elektrická požární signalizace může být též aktivována konkrétní osobou, která je v roli svědka při vzniku požáru. Požární hlásiče pro manuální aktivaci je v takovém případě nutné mít na přístupných a viditelných místech.


Naše působnost - Střední Čechy - Benešov - Praha


Elektrickou požární signalizaci (EPS) převážně dodáváme včetně montáže u lokality sídla naší firmy v Bystřici u Benešova ve Středních Čechách, kde máme mnoho spokojených zákazníků z měst BenešovVlašimČerčanyŘíčanyOlbramoviceVoticeSedlčanyPříbram, ale i mnoho klientů z města Tábor, hlavního města Praha a celé ČR.