-  Naše facebook stránky

CERTIFIKÁTY

Jsme držitelé platných certifikátů a koncesované licence, čímž je zajištěna legislativní podmínka pro výplaty pojistné částky v plné výši, v případech vzniku pojistné události, kdy dochází ke škodách na majetku.